Google Chrome

Google Chrome

Miễn phí
Trình duyệt web phổ biến với một máy nghe nhạc Flash trong xây dựng
Người dùng đánh giá
4.2  (31,339 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phần mềm này nhận được 16 giải thưởng
TẢI VỀ Miễn phí  
Trình duyệt web cả hai thường xuyên hoặc ở chế độ riêng, mở càng nhiều tabs như bạn muốn, xem video từ YouTube và các trang web khác mà không cần cài đặt Adobe Flash player, đánh dấu các trang web ưa thích của bạn và lưu thông tin đăng nhập cho các trang web khác nhau.
Google Chrome là một trong những người nổi tiếng mạng trình duyệt cũ với nhiều thẻ diện. Nó có thể thâm nhập với Google tài khoản cho đồng bộ của anh thích, duyệt lịch sử, và thậm chí là danh sách mở trang. Khi cậu chuyển từ máy tính xách tay phải điện thoại của anh, anh có thể ngay lập tức truy cập tất cả các thanh mở, và đánh dấu gần đây tìm kiếm từ bất cứ thiết bị.
Tất cả các phiên bản
Miễn phí
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!